RSVPI China Center (RCC)
This is RSVPI - China 
   Home      Photos
Main > DSC_7813.jpg  (#49 of 65)
previous image ]  [ next image ]  [ back to thumbnail view ]

DSC_7813.jpg

Front row from left: Prof. Zhou Airou, Chang Soo, Prof. Zeng Junwei and Prof.Li Zhaoli.
Back row from left: Cao Defa(Jiujiang Volunteer Association), Liu Guang, Prof.Lin Guozhi, Prof.Huang Shi and Hao Xiangbao.
previous image ]  [ next image ]  [ back to thumbnail view ]